วารสารวนศาสตร์ไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ซึ่งในฉบับนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง ดังนี้
1. เห็ดทำลายเนื้อไม้และการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกบุกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก
3. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนในจังหวัดแพร่ที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ
4. การเปรียบเทียบการทอนไม้สองวิธีที่หมอนไม้ กรณีศึกษาไม้ยางพารา ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
5. พลวัตป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในช่วงเวลา 10 ปี ใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
6. การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของไม้ กระถินเทพา อายุ 6 ปี ในสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
7. การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
8. ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
9. ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกการกระจายของไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
10. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการค้าสัตว์ป่าต่างประเทศ
11. การแปรผันการเติบโตและสภาวะถ่ายทอดพันธุกรรมของไม้กระถินณรงค์ ในแปลงทดสอบลูกหลาน รุ่นที่ 2 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
12. บทบาทของพืชพื้นบ้านต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
เผยแพร่ออนไลน์สามารถดาวโหลดฟรีได้ที่
ลิงก์ดาวโหลด: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjf/issue/view/17483
slot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 RTP SLOT LIVE HARI INI pulsaslot88 slot deposit pulsa 5ribu tanpa potongan ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 slot deposit pulse 5000ribu tanpa potongan slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 qqslot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan Rtp slot88 live hari ini situs nuke gaming slot pulsaslot88 bocoran rtp slot live hari ini live casino88 qqslot88 togel hari ini sbobet88 slot deposit pulsa slot deposit pulsa