สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรม การเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางด้านวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและภารกิจของคณะวนศาสตร์ ให้แก่บุคลากร นิสิตตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นด้านของการบริหาร การจัดการทรัพยากร และคุณภาพของงานบริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามภารกิจหลักดังนี้

  1. ให้บริการงานบริหารธุรการ ด้านงานสารบรรณ งานพิมพ์และผลิตเอกสาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ งานการเจ้าหน้าที่
  2. ให้บริการงานคลังและพัสดุ ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ซ่อมบำรุง งานสวัสดิการ
  3. ให้บริการงานบริการการศึกษา ทะเบียนนิสิต งานประสานงาน การจัดการเรียนและการสอน การศึกษาสารสนเทศ การศึกษา งานรับสมัครนิสิต ข้อมูลสถิติ งานโสตทัศนูปกรณ์และงานห้องสมุด
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตใจพร้อมให้บริการและพัฒนาเสริมทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้และการให้บริการอย่างมืออาชีพ
slot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 RTP SLOT LIVE HARI INI pulsaslot88 slot deposit pulsa 5ribu tanpa potongan ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 slot deposit pulse 5000ribu tanpa potongan slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 qqslot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan Rtp slot88 live hari ini situs nuke gaming slot pulsaslot88 bocoran rtp slot live hari ini live casino88 qqslot88 togel hari ini sbobet88 slot deposit pulsa slot deposit pulsa