ข่าว

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเเล้ว มีผลดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์