ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะวนศาสตร์ 3 ตำแหน่ง 4อัตรา

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด