ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร

ฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

6:00 ลงทะเบียนรับบัตรฝึกซ้อม ณ อาคารจักรพันธ์ฯ (ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวไปด้วย ยกเว้นบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ กรรมการจะไม่รับฝากสิ่งของทุกชนิด และให้ปฏิบัติเหมือนวันพิธีทุกประการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/390-2014-08-04_141251.pdf

28 ก.ย. 2557 - 28 ก.ย. 2557