ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเเล้ว ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์