ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์