ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ โดยวิธีการสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์