ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์