ข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Species distribution modelling in Maxent

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Species distribution modelling in Maxent
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง 410  ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา คนละ 5,000 บาท (รวม อาหารกล่อง 6 มื้อ)
(รับไม่เกิน 20 คน)

รายละเอียด

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด