ข่าว

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์