ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2)

ฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

08:30–09:00  ลงทะเบียนที่อาคารวนศาสตร์ 72 ปี ชั้น 1 พร้อมรับบัตรประจำตัวฝึกซ้อม
09:00–12:00  ฝึกซ้อมบนเวที (การเดิน การเอางาน และการถอยหลัง)
12:00–14:00  สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ จัดอาหารกลางวันเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และกิจกรรมของสมาคม
14:00              นัดหมายกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (ส่งคืนบัตรประจำตัวฝึกซ้อมให้อาจารย์ผู้ควบคุม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/390-2014-08-04_141251.pdf

27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557