รูปภาพกิจกรรม

งานสงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน (กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี)

งานสงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน (กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ ถนนข้าวไรซ์เบอรี่ (ถนนจันทรสถิตย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures