รูปภาพกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures