รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานคืนสู่เหย้าชาววนา ประจำปี 2557

การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานคืนสู่เหย้าชาววนา ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 22.00 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี และบริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures