รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาบุคลากรคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558

การสัมมนาบุคลากรคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558 

ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures