รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 35

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 35

ภายใต้หัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์

และห้อง 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures