โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่

โครงการโควตาพิเศษ และ Admission

ประจำปีการศึกษา 2554

 

วัน/เดือน/ปี

กำหนดการ

พุธที่ 11 พ.ค. 54

กรอกประวัติและรับเอกสาร             ชุดมอบตัว

9.00-12.00 น.

นิสิตโควตาพิเศษทุกคนต้องมาที่ห้อง 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี  (นิสิตโควตาพิเศษ ที่สนใจสมัครอยู่หอพักใน ม.เกษตร ให้รีบไปสมัครหอพักช่วงเวลา 9.00 – 10.00 น. แล้วจึงกลับมาที่คณะวนศาสตร์)

เลือกซื้อชุดนิสิต จำหน่ายโดยสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

นิสิต Admission สอบสัมภาษณ์ ที่ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี (รับเอกสารชุดมอบตัวหลังสอบสัมภาษณ์เสร็จ)

เลือกซื้อชุดนิสิต จำหน่ายโดยสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

สมัคร และจับฉลากหอพักใน

ม.เกษตรฯ

นิสิตโควตาพิเศษ และนิสิต Admission

9.00-12.00 น.รับสมัครที่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เวลา 14.00 น. จับฉลากหอพัก (ตามลำดับบัตรคิว)

รายละเอียดที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนิสิต www.ss.sa.ku.ac.th/

พุธที่ 18 พ.ค. 54

8.00 - 16.00 น. นิสิตใหม่คณะวนศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2554 ที่ อาคารจักรพันธ์ฯ ม.เกษตร วิทยาเขตบางเขน

ศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 54

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวนศาสตร์

8.00 - 12.00 น.

เชิญนิสิตใหม่คณะวนศาสตร์ทุกคน ที่ห้องประชุมสง่าสรรพศรี  ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

เรียนเชิญผู้ปกครองนิสิต ที่ห้อง 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

13.00 - 16.00 น.

ส่งเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่ ที่ ศูนย์เรียนรวม (ศร.) 3

จันทร์ที่ 6 มิ.ย. 54

วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)